Basisbereikbaarheid Zele

Melden

Beweging.net
Zele

Verslag Samenkomst 26 april 2017.

- Voorafgaandelijke opmerkingen:
-
- De indeling van Zele bij de vervoersregio is voor wat de richting Dendermonde, Brussel, Hamme, Berlare… betreft OK, Doch ook voor de andere richtingen ( Lokeren, Sint Niklaas, Gent …) is ook een betrokkenheid bij andere regios’ noodzakelijk.
-
- Spijtig dat er te weinig tijd is om met alle betrokkenen hierover grondig te overleggen. Spijtig dat de gemeente Zele hierover geen overleg organiseerde. Een permanent verkeersplatform, met gerbuikers, zoals in Hamme, Lebbeke lijkt ons aangewezen;
-

- Welke maatschappelijke functies dienen door regulier openbaar vervoer bediend te worden?
- Woon-werk verkeer
Woon-schoolverkeer
Zeelse scholen
Scholen in Dendermonde, Lokeren, Sint Niklaas, Gent, Brussel …
Recreatie
Winkelcentra Lokeren
Ziekenhuizen Lokeren, Dendermonde

- Welke maatschappelijke functies bedienen met vervoer op maat?
- Schoolvervoer
- Vroeger was er een gemeente bus. Door de afschaffing is het gebruik verminderd … bv schoolzwemmen meer dan gehalveerd, niettegenstaande een financiële gemeentelijke tussenkomst.
- Is hier geen overleg aangewezen? Ook tussen de netten, over de gemeentegrenzen heen.

- Huidige problemen omtrent huidige vervoer?
- M.b.t de verschillende vervoersmodi?
- Trein
- Zele station als volwaardig knooppunt uitbouwen. In het vervoersplan 12/2017 van de NMBS wordt Zele aangegeven als ‘station met taxidienst’. Wat betekent dit? Wat zijn de gevolgen?
- Verbinding met Dendermonde- Brussel
- Liefst twee snelle ipv één per uur verbindingen met Brussel
- Ook goed voor Lokeren, Belsele
- Treinen naar Zele, in Dendermonde bij vertragingen pas laten vertrekken na aansluitingen in Dendermonde
- Zoniet voor in een alternatief ( Bus)
- Nu worden heel wat reizigers verplicht zich naar Dendermonde/lLokeren te verplaatsen wat in de spitsuren langs N 47geen pretje. Parkeerproblemen, bijkomende kosten … hoe later hoe minder parkeermogelijkheden.
- Stopplaats in Jette werkt vertragend
- Eén van de belangrijkste redenen van de vertragingen is , dat de trein over een lange afstand loopt, met vertrek in West Vlaanderen. Hoe langer de rit, hoe groter de kans op vertragingen. Zijn daarom geen korte treinritten aangewezen?
- In Lokeren
- Verbindingen met Gent Verlies van zo’n twintig minuten. Dwingt mensen auto te nemen om naar Lokeren te rijden. Langs drukke N47. Volgens het vervoersplan 12/2007 van de NMBS zou er een nieuwe L trein komn met een nieuwe L relatie tussen Gent St.pieters en Lokeren met ‘ vermelding halfuuraanbod in Gentbrugge’; Zou dit de wachttijden in Lokeren reduceren?
- geen aanduidingen (wijziging perron) bij vertragingen
- Verbindingen met Antwerpen OK
- Busverbindingen ( Schoolgaande kinderen in Dendermonde/Gent) zouden er op achteruit gaan
- Niet meer
- Te laat

- In verschillende typen gebieden?
- Toegang tot vervoersmodi: beschikbaarheid en betaalbaarheid?
- Welke (nieuwe) initiatieven of aanpassingen aan het huidig system zijn noodzakelijk om te voldoen aan de noden van huidige en potentiële gebruikers?
-
- In de noordelijke richting
- Snellere bus verbinding met de kliniek in Lokeren
- Verbinding met het nieuwe industrieterrein Wijnveld Zele
- Verbinding met de industrieterrein E 17 1, 2, 3 en 4 in Lokeren---
- Verbinding met het winkelcentra Lokeren
- In de oostelijke richting
- Herstel verbinding met Hamme goed voor Wijnveld, Durmen, St; Anna … eenzelfde scholengemeenschap
-
- Of bussen herdenken in vier richtingen:
- In de noordelijke richting bus naar/van Lokeren, via Heikant over centrum via Huivelde naar Dendermonde,
- komt enkel aan de Wiek
- en niet langs het station. Slechts op die wijze is het station een volwaardig knooppunt.
- met aansluiting richting Noorden
- In de westelijke richting naar Berlare via donk
- Met aansluiting richting Gent
- In de zuidelijke richting naar Dendermonde,
- via Huivelde
- en Blasius
- aansluiting Brussel
- In de oostelijke richting naar Hamme
- via Durmen
- aansluiing St. Niklaas
-
- Aandachtspunten/wensen voor elke lag
- Korter
- Regelmatiger
- Betere aansluitingen
- Ideeën, quick wins, prioriteiten?
- (kan gaan over bepaalde functies, bepaalde doelgroepen, bepaalde gebiedstypen, goede voorbeelden…)
- Toegang tot vervoersmodi
- Toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid?
- Station Zele:
- Blijft een belangrijk knooppunt, Dagelijks bijna duizend op- en afstappers
- Service is afgebouwd door sluiten loketten
- Geen mondelinge toelichting, begeleiding van oudere, anderstalige, laaggeletterde of occasionele reizigers
- Gebruik verminderingskaart grote gezinen is niet altijd duidelijk.
- De uur tabellen
- zijn niet aangebracht zijn aan alle Infopanelen van de lijn. Links bij het verlaten van het station.
- zijn niet voor iedereen duidelijk,
- Perron is te laag, jaagt minder mobiele reizigers naar Lokeren en Dendermonde. Waarom niet zo hoog als op de rest, vanaf Dendermonde, van de lijn naar Brussel? In het vervoersplan 12/2017 is geen investering voorzien voor de verhoging van de Zeelse perrons. Voor ‘potentiele’ gebruikers van het openbaar vervoer levert dit bijgevolg blijvens problemen op wat betreft het op en afstappen van de trein (en men moet daarom nog geen senoir of persoon met een handicap zijn); Het doet ook afbreuk één van de principes als zele als centraal punt zou fungeren voor verbindingen met de Lijn en andere. Zou de NMBS niet te overtuigen zijn om hiervan snel werk te maken, indien de gemeente in overleg bereid zijn hierin mee te investeren?
- Het station kan maar volwaardig functioneren als draaischijf als er ook afstemming is tussen de verschillende vervoermodi die het station bedienen. Concreet zou het buswerk coherent moeten aansluiten de vertrek-en aankomsttijden van de trein… als men nog een uur moet wachten op een bus dan kunnen we wellicht moelijk van een volwaardige draaischijf spreken.
- Geen oostelijke verbinding met het industriepark. Kunnen we het padje langs de spoorweg hiervoor gebruiken, mits deze af te schermen, zoals op ander plaatsen Lochristi?
- Station is niet open voor de vroegste/late reizigers. Gaan pas open als de grootste groep reeds vertrokken is. Gaat pas om 7.15 open in plaats van de aangekondigde 7 uur. Evenzo voor de toiletten.
- Hoelang blijft het fietspunt er nog?
- Fietsenstalling is beter
- Alhoewel het eerste deel aan het fietspunt vergt nog een overdekking.
- Er is voldoende parkeergelegenheid. Tweede toegang?
-
- Competenties & vaardigheden
- Welke vervoersalternatieven zijn mogelijk (ook verschillend per doelgroep)?
- Tijd-ruimtelijk
- Gewenste beschikbaarheid van vervoer volgens type activiteiten (o.a. begintijdstippen bedrijven etc.)?

Specifiek met betrekking tot vervoer op maat:
- Welke vervoersalternatieven zijn wel/niet werkbaar bij vervoer op maat?
- Gedeelde taxi’s?
- Diensten met vrijwilligers
- Mindermobielencentrale van de mutualiteiten
- Draait op vrijwilligers.
- Is bij bepaalde mutualiteiten beperkt tot de laagste inkomens.
- Deze van CM is aangesloten bij taxistop werkt voor iedereen, dus ook niet leden.
- Deze van het OCMW beperkt zich tot verplaatsingen binnen de gemeente.
- Vergt meer puzzelwerk, meer tijd dan voorheen, door:
- Drukker verkeer
- Parkeerproblematiek
- Er stelt zich een probleem van vergoeding van de wachturen
- Shuttles
- Aan het station in Zele
- een bus voor werknemers van de beschutte werkplaats.
- paseren drie schoolbusjes één voor het gemeenschapsonderwijs, buitengewoon onderwijs …
-
- Aan het station in Lokeren
- verschillende busjes, taxis per bedrijf voor bedrijven op E 17/1,2 … Is dergelijk overleg in Zele niet zinvol? Liefst samen met meerdere bedrijven. Vergt overleg over de afstemming van de aanvangstijden.
-
- Buurtbussen (met betaalde/vrijwillige chauffeurs)
- Worden belbussen afgeschaft?
- Alhoewel er één belbus is richting met St. Blasius Dendermonde.
- Is deze blijkbaar onvoldoende gekend, niettegenstaande affichering aan het station.
- Is hier ook geen opdracht voor kliniek weggelegd?
- Oproepsysteem is niet gebruiksvriendelijk.
- Dag vooraf
- Chauffeurs mogen niets beslissen, in verband met
- Klanten meenemen
- Tussenstops
- Ook niet voor de terugrit
- Twee uur vooraf
-
- Niet enkel zinvol voor bezoekers
- Ook voor raadplegingen
- Halte dichter bij ingang goed voor minder mobiele mensen
- Geen belbus naar kliniek in Lokeren
-
- Fiets(deel)systemen, autodeelsystemen
- Er is geen aanbod. Wellicht zinvol vooor industrieterrein.
- Fietsen aanmoedigen.
- Ook van de plooifiets. Vergt ruimte op voertuigen.
- Voor-en natrajecten
- Veilige
- Door het Centrum, Kouter, Oudburg…
- Verlichting van het traject van Zele naar Lokeren laat op zich wachten. Op andere trajecten is men reeds aan vervanging toe.
- Fietsverbinding met industrieterreinen Rozen, Waaslandhaven Lokeren, Waasmunster met fietsbrug overde Durmen onder de E17 cfr Brandweer (treinbrug) Heirbrugstraat
- Tussen Huivelde en Dendermonde ontbreekt nog? Samenwerking met Grembergen?
- Provinciaal netwerk
- Leemten vastleggen
- Bv Tussen Meerskant en Kamershoek
- Wenselijke verbindingen
- Welke raakvlakken hebben we hier met onze buurgemeenten?
- Welke trage wegen kunnen we hiervoor functioneel aanwenden?
-
-


- Eigen ideeën omtrent haalbare vervoersalternatieven?
-
- Wie kan gecombineerd? (Personen met beperking, rurale gebieden, werknemers, leerlingen buitengewoon onderwijs, patiëntenvervoer, ouderen…)
- Waarom wel/niet?
- Buitengewoon onderwijs Zonnewijzer wordt door Lijn uitbesteed aan pachters?
-
- Welke criteria voorzien? (bv. met betrekking tot extra omrijtijd/afstand, kostprijs, mate van comfort…)
- Omrijtijden beperken
- Welke huidige voertuigen of diensten kunnen gebruikt worden? (bv. lege voertuigen van instellingen die overdag stil staan, bedrijfsbusjes…)
-
- Hoe dient de prijszetting van het OV (kernnet en aanvullend net) zich te verhouden ten opzichte van de prijszetting van het vervoer op maat?
-
- Aanvaardbare aanvraagperiode voor het reserveren van vervoer op maat?
- Worden belbussen afgeschaft?
- Alhoewel er één belbus is richting met St. Blasius Dendermonde.
- Is deze blijkbaar onvoldoende gekend, niettegenstaande affichering aan het station.
- Is hier ook geen opdracht voor kliniek weggelegd?
- Oproepsysteem is niet gebruiksvriendelijk.
- Dag vooraf
- Chauffeurs mogen niets beslissen, in verband met
- Klanten meenemen
- Tussenstops
- Ook niet voor de terugrit
- Twee uur vooraf
-
- Niet enkel zinvol voor bezoekers
- Ook voor raadplegingen
- Halte dichter bij ingang goed voor minder mobiele mensen
- Geen belbus naar kliniek in Lokeren
-
- Halte-halte of deur-deur? Halte-deur / deur-halte? Differentatie naar doelgroep? Differentatie naar vervoersaltenatief?

Verslag 7 jaren geleden 0 Reacties beweging.net Zele

Vervoersregios

Melden

Is het beslist dat er 19 vervoersregio's komen? Zo ja, op basis van welke criteria is dit aantal vastgelegd?

Vraag 7 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

Eerste stakeholders overleg 3 mei 2017

Melden

Woensdag 3 mei 2017 is er een eerste overlegmoment met vertegenwoordigers van een grote groep stakeholders van de vervoersregio “De Westhoek”. Omdat we de visie en de input van de verschillende doelgroepen erg belangrijk vinden, organiseren we verschillende overlegmomenten voor stakeholders. Tijdens deze overlegmomenten willen we zoveel mogelijk informatie en ideeën verzamelen om de invulling van het regionaal mobiliteitsplan concreet te maken en dit vanuit het perspectief van de toekomstige gebruikers zelf.
We vonden het dan ook interessant om als M.A.V’s (Mobiliteit Centrales Aangepast Vervoer) de klankbordgroep “ Klankbordgroepen.be” online te plaatsen, zodat u op dit platform terecht kan met uw vragen, berichten, informatie, grieven enz. in verband met het pilootproject “Basisbereikbaarheid” in de Westhoek. We kijken uit naar uw posts…

Bericht 7 jaren geleden 1 Reacties Mobiliteitscentrales (door Jo Bossuyt)

Vervoerregioraad Mechelen

Melden

Vandaag met een grote groep stakeholders in overleg over het (openbaar) vervoer op maat. Ideeën, tips, suggesties,.. zijn welkom op dit platform. Informatie over dit overleg kan u vinden in de posts van de vervoerregioraad Mechelen. Aarzel niet ons jouw expertise te delen.

Informatie 7 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

Infoavond Promobiel

Melden

Ben vorige week naar de infoavond van Promobiel geweest. Zeer interessante avond en grote opkomst. Avond bevestigt dat mobiliteit de mensen bezighoudt. Ook hoor je dat heel wat van de vragen en problemen te maken hebben met heel lokale situaties. Ik kijk uit naar het verslag van de avond.

Bericht 7 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

48 uur regeling

Melden

Bij aanvragen voor ritten, rekenen we 48 uur om de rit geregeld te krijgen. Hoe kunnen we deze termijn verkorten?

Vraag 7 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

Handleiding: het gebruik van de Klankbordgroepen

Melden

Als bijlage vind je hier de handleiding om aan de slag te gaan met de klankbordgroep. Je leert er hoe je een account kan aanmaken, hoe je berichten, ideeën,... post. Er wordt ook uitgelegd wat het verschil is tussen de types klankbordgroepen. Voor het thema "Mobiliteit op maat" hebben we een gemengde klankbordgroep gekozen. Je kan er zaken posten die publiek worden getoond of kiezen om ze enkel binnen de gesloten groep zichtbaar te maken. Mocht je vragen hebben, suggesties om te verbeteren, neem gerust met ons contact op via het contactformulier.

Verslag 7 jaren geleden 1 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

Aangepast vervoer

Melden

Graag ontvangen we uw visie op aangepast vervoer. Wie zien jullie allemaal als mogelijke doelgroep om in te passen in het aangepast vervoer. Wie zouden we allemaal moeten betrekken om dit vorm te geven?

Vraag 7 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

Wat willen we bereiken met de klankbordgroep?

Melden

Met de klankbordgroep zoeken we naar zoveel mogelijk input van personen die graag hun zegje willen doen over het nieuwe plan om in Vlaanderen het vervoer te organiseren. We zullen daarbij zoveel mogelijk informatie delen, tips geven,...
Ook is het de bedoeling om de indeling van de categorieën verder te verfijnen. Zijn de huidige indelingen voldoende duidelijk en ook nuttig of willen jullie andere indelingen toevoegen. Belangrijk is om deze juist vast te leggen omdat dit het inhoudelijk filteren van berichten vereenvoudigt.

Vraag 7 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

1 maart: de start van de klankbordgroep Mobiliteit op maat

Melden

Woensdag 1 maart gaan we officieel van start met de klankbordgroep Mobiliteit op maat. We gaan samen met alle geïnteresseerden de grenzen aftasten van vervoer op maat. Bedoeling is om samen ervaringen, vragen, opmerkingen, verslagen,.. te delen om input te leveren voor de opmaak van het mobiliteitsplan in Vlaanderen.
Er zullen heel wat zaken aan bod komen. Naast de inhoudelijke berichten zullen we ook de toepassing van de klankbordgroep verfijnen.

Bericht 7 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

Eerste stakeholders overleg 3 mei 2017

Melden

Woensdag 3 mei 2017 is er een eerste overlegmoment met vertegenwoordigers van een grote groep stakeholders van de vervoersregio “De Westhoek”. Omdat we de visie en de input van de verschillende doelgroepen erg belangrijk vinden, organiseren we verschillende overlegmomenten voor stakeholders. Tijdens deze overlegmomenten willen we zoveel mogelijk informatie en ideeën verzamelen om de invulling van het regionaal mobiliteitsplan concreet te maken en dit vanuit het perspectief van de toekomstige gebruikers zelf.
We vonden het dan ook interessant om als M.A.V’s (Mobiliteit Centrales Aangepast Vervoer) de klankbordgroep “ Klankbordgroepen.be” online te plaatsen, zodat u op dit platform terecht kan met uw vragen, berichten, informatie, grieven enz. in verband met het pilootproject “Basisbereikbaarheid” in de Westhoek. We kijken uit naar uw posts…

Bericht 7 jaren geleden 1 Reacties Mobiliteitscentrales (door Jo Bossuyt)

Handleiding: het gebruik van de Klankbordgroepen

Melden

Als bijlage vind je hier de handleiding om aan de slag te gaan met de klankbordgroep. Je leert er hoe je een account kan aanmaken, hoe je berichten, ideeën,... post. Er wordt ook uitgelegd wat het verschil is tussen de types klankbordgroepen. Voor het thema "Mobiliteit op maat" hebben we een gemengde klankbordgroep gekozen. Je kan er zaken posten die publiek worden getoond of kiezen om ze enkel binnen de gesloten groep zichtbaar te maken. Mocht je vragen hebben, suggesties om te verbeteren, neem gerust met ons contact op via het contactformulier.

Verslag 7 jaren geleden 1 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

Eerste stakeholders overleg 3 mei 2017

Melden

Woensdag 3 mei 2017 is er een eerste overlegmoment met vertegenwoordigers van een grote groep stakeholders van de vervoersregio “De Westhoek”. Omdat we de visie en de input van de verschillende doelgroepen erg belangrijk vinden, organiseren we verschillende overlegmomenten voor stakeholders. Tijdens deze overlegmomenten willen we zoveel mogelijk informatie en ideeën verzamelen om de invulling van het regionaal mobiliteitsplan concreet te maken en dit vanuit het perspectief van de toekomstige gebruikers zelf.
We vonden het dan ook interessant om als M.A.V’s (Mobiliteit Centrales Aangepast Vervoer) de klankbordgroep “ Klankbordgroepen.be” online te plaatsen, zodat u op dit platform terecht kan met uw vragen, berichten, informatie, grieven enz. in verband met het pilootproject “Basisbereikbaarheid” in de Westhoek. We kijken uit naar uw posts…

Bericht 7 jaren geleden 1 Reacties Mobiliteitscentrales (door Jo Bossuyt)

Handleiding: het gebruik van de Klankbordgroepen

Melden

Als bijlage vind je hier de handleiding om aan de slag te gaan met de klankbordgroep. Je leert er hoe je een account kan aanmaken, hoe je berichten, ideeën,... post. Er wordt ook uitgelegd wat het verschil is tussen de types klankbordgroepen. Voor het thema "Mobiliteit op maat" hebben we een gemengde klankbordgroep gekozen. Je kan er zaken posten die publiek worden getoond of kiezen om ze enkel binnen de gesloten groep zichtbaar te maken. Mocht je vragen hebben, suggesties om te verbeteren, neem gerust met ons contact op via het contactformulier.

Verslag 7 jaren geleden 1 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

Basisbereikbaarheid Zele

Melden

Beweging.net
Zele

Verslag Samenkomst 26 april 2017.

- Voorafgaandelijke opmerkingen:
-
- De indeling van Zele bij de vervoersregio is voor wat de richting Dendermonde, Brussel, Hamme, Berlare… betreft OK, Doch ook voor de andere richtingen ( Lokeren, Sint Niklaas, Gent …) is ook een betrokkenheid bij andere regios’ noodzakelijk.
-
- Spijtig dat er te weinig tijd is om met alle betrokkenen hierover grondig te overleggen. Spijtig dat de gemeente Zele hierover geen overleg organiseerde. Een permanent verkeersplatform, met gerbuikers, zoals in Hamme, Lebbeke lijkt ons aangewezen;
-

- Welke maatschappelijke functies dienen door regulier openbaar vervoer bediend te worden?
- Woon-werk verkeer
Woon-schoolverkeer
Zeelse scholen
Scholen in Dendermonde, Lokeren, Sint Niklaas, Gent, Brussel …
Recreatie
Winkelcentra Lokeren
Ziekenhuizen Lokeren, Dendermonde

- Welke maatschappelijke functies bedienen met vervoer op maat?
- Schoolvervoer
- Vroeger was er een gemeente bus. Door de afschaffing is het gebruik verminderd … bv schoolzwemmen meer dan gehalveerd, niettegenstaande een financiële gemeentelijke tussenkomst.
- Is hier geen overleg aangewezen? Ook tussen de netten, over de gemeentegrenzen heen.

- Huidige problemen omtrent huidige vervoer?
- M.b.t de verschillende vervoersmodi?
- Trein
- Zele station als volwaardig knooppunt uitbouwen. In het vervoersplan 12/2017 van de NMBS wordt Zele aangegeven als ‘station met taxidienst’. Wat betekent dit? Wat zijn de gevolgen?
- Verbinding met Dendermonde- Brussel
- Liefst twee snelle ipv één per uur verbindingen met Brussel
- Ook goed voor Lokeren, Belsele
- Treinen naar Zele, in Dendermonde bij vertragingen pas laten vertrekken na aansluitingen in Dendermonde
- Zoniet voor in een alternatief ( Bus)
- Nu worden heel wat reizigers verplicht zich naar Dendermonde/lLokeren te verplaatsen wat in de spitsuren langs N 47geen pretje. Parkeerproblemen, bijkomende kosten … hoe later hoe minder parkeermogelijkheden.
- Stopplaats in Jette werkt vertragend
- Eén van de belangrijkste redenen van de vertragingen is , dat de trein over een lange afstand loopt, met vertrek in West Vlaanderen. Hoe langer de rit, hoe groter de kans op vertragingen. Zijn daarom geen korte treinritten aangewezen?
- In Lokeren
- Verbindingen met Gent Verlies van zo’n twintig minuten. Dwingt mensen auto te nemen om naar Lokeren te rijden. Langs drukke N47. Volgens het vervoersplan 12/2007 van de NMBS zou er een nieuwe L trein komn met een nieuwe L relatie tussen Gent St.pieters en Lokeren met ‘ vermelding halfuuraanbod in Gentbrugge’; Zou dit de wachttijden in Lokeren reduceren?
- geen aanduidingen (wijziging perron) bij vertragingen
- Verbindingen met Antwerpen OK
- Busverbindingen ( Schoolgaande kinderen in Dendermonde/Gent) zouden er op achteruit gaan
- Niet meer
- Te laat

- In verschillende typen gebieden?
- Toegang tot vervoersmodi: beschikbaarheid en betaalbaarheid?
- Welke (nieuwe) initiatieven of aanpassingen aan het huidig system zijn noodzakelijk om te voldoen aan de noden van huidige en potentiële gebruikers?
-
- In de noordelijke richting
- Snellere bus verbinding met de kliniek in Lokeren
- Verbinding met het nieuwe industrieterrein Wijnveld Zele
- Verbinding met de industrieterrein E 17 1, 2, 3 en 4 in Lokeren---
- Verbinding met het winkelcentra Lokeren
- In de oostelijke richting
- Herstel verbinding met Hamme goed voor Wijnveld, Durmen, St; Anna … eenzelfde scholengemeenschap
-
- Of bussen herdenken in vier richtingen:
- In de noordelijke richting bus naar/van Lokeren, via Heikant over centrum via Huivelde naar Dendermonde,
- komt enkel aan de Wiek
- en niet langs het station. Slechts op die wijze is het station een volwaardig knooppunt.
- met aansluiting richting Noorden
- In de westelijke richting naar Berlare via donk
- Met aansluiting richting Gent
- In de zuidelijke richting naar Dendermonde,
- via Huivelde
- en Blasius
- aansluiting Brussel
- In de oostelijke richting naar Hamme
- via Durmen
- aansluiing St. Niklaas
-
- Aandachtspunten/wensen voor elke lag
- Korter
- Regelmatiger
- Betere aansluitingen
- Ideeën, quick wins, prioriteiten?
- (kan gaan over bepaalde functies, bepaalde doelgroepen, bepaalde gebiedstypen, goede voorbeelden…)
- Toegang tot vervoersmodi
- Toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid?
- Station Zele:
- Blijft een belangrijk knooppunt, Dagelijks bijna duizend op- en afstappers
- Service is afgebouwd door sluiten loketten
- Geen mondelinge toelichting, begeleiding van oudere, anderstalige, laaggeletterde of occasionele reizigers
- Gebruik verminderingskaart grote gezinen is niet altijd duidelijk.
- De uur tabellen
- zijn niet aangebracht zijn aan alle Infopanelen van de lijn. Links bij het verlaten van het station.
- zijn niet voor iedereen duidelijk,
- Perron is te laag, jaagt minder mobiele reizigers naar Lokeren en Dendermonde. Waarom niet zo hoog als op de rest, vanaf Dendermonde, van de lijn naar Brussel? In het vervoersplan 12/2017 is geen investering voorzien voor de verhoging van de Zeelse perrons. Voor ‘potentiele’ gebruikers van het openbaar vervoer levert dit bijgevolg blijvens problemen op wat betreft het op en afstappen van de trein (en men moet daarom nog geen senoir of persoon met een handicap zijn); Het doet ook afbreuk één van de principes als zele als centraal punt zou fungeren voor verbindingen met de Lijn en andere. Zou de NMBS niet te overtuigen zijn om hiervan snel werk te maken, indien de gemeente in overleg bereid zijn hierin mee te investeren?
- Het station kan maar volwaardig functioneren als draaischijf als er ook afstemming is tussen de verschillende vervoermodi die het station bedienen. Concreet zou het buswerk coherent moeten aansluiten de vertrek-en aankomsttijden van de trein… als men nog een uur moet wachten op een bus dan kunnen we wellicht moelijk van een volwaardige draaischijf spreken.
- Geen oostelijke verbinding met het industriepark. Kunnen we het padje langs de spoorweg hiervoor gebruiken, mits deze af te schermen, zoals op ander plaatsen Lochristi?
- Station is niet open voor de vroegste/late reizigers. Gaan pas open als de grootste groep reeds vertrokken is. Gaat pas om 7.15 open in plaats van de aangekondigde 7 uur. Evenzo voor de toiletten.
- Hoelang blijft het fietspunt er nog?
- Fietsenstalling is beter
- Alhoewel het eerste deel aan het fietspunt vergt nog een overdekking.
- Er is voldoende parkeergelegenheid. Tweede toegang?
-
- Competenties & vaardigheden
- Welke vervoersalternatieven zijn mogelijk (ook verschillend per doelgroep)?
- Tijd-ruimtelijk
- Gewenste beschikbaarheid van vervoer volgens type activiteiten (o.a. begintijdstippen bedrijven etc.)?

Specifiek met betrekking tot vervoer op maat:
- Welke vervoersalternatieven zijn wel/niet werkbaar bij vervoer op maat?
- Gedeelde taxi’s?
- Diensten met vrijwilligers
- Mindermobielencentrale van de mutualiteiten
- Draait op vrijwilligers.
- Is bij bepaalde mutualiteiten beperkt tot de laagste inkomens.
- Deze van CM is aangesloten bij taxistop werkt voor iedereen, dus ook niet leden.
- Deze van het OCMW beperkt zich tot verplaatsingen binnen de gemeente.
- Vergt meer puzzelwerk, meer tijd dan voorheen, door:
- Drukker verkeer
- Parkeerproblematiek
- Er stelt zich een probleem van vergoeding van de wachturen
- Shuttles
- Aan het station in Zele
- een bus voor werknemers van de beschutte werkplaats.
- paseren drie schoolbusjes één voor het gemeenschapsonderwijs, buitengewoon onderwijs …
-
- Aan het station in Lokeren
- verschillende busjes, taxis per bedrijf voor bedrijven op E 17/1,2 … Is dergelijk overleg in Zele niet zinvol? Liefst samen met meerdere bedrijven. Vergt overleg over de afstemming van de aanvangstijden.
-
- Buurtbussen (met betaalde/vrijwillige chauffeurs)
- Worden belbussen afgeschaft?
- Alhoewel er één belbus is richting met St. Blasius Dendermonde.
- Is deze blijkbaar onvoldoende gekend, niettegenstaande affichering aan het station.
- Is hier ook geen opdracht voor kliniek weggelegd?
- Oproepsysteem is niet gebruiksvriendelijk.
- Dag vooraf
- Chauffeurs mogen niets beslissen, in verband met
- Klanten meenemen
- Tussenstops
- Ook niet voor de terugrit
- Twee uur vooraf
-
- Niet enkel zinvol voor bezoekers
- Ook voor raadplegingen
- Halte dichter bij ingang goed voor minder mobiele mensen
- Geen belbus naar kliniek in Lokeren
-
- Fiets(deel)systemen, autodeelsystemen
- Er is geen aanbod. Wellicht zinvol vooor industrieterrein.
- Fietsen aanmoedigen.
- Ook van de plooifiets. Vergt ruimte op voertuigen.
- Voor-en natrajecten
- Veilige
- Door het Centrum, Kouter, Oudburg…
- Verlichting van het traject van Zele naar Lokeren laat op zich wachten. Op andere trajecten is men reeds aan vervanging toe.
- Fietsverbinding met industrieterreinen Rozen, Waaslandhaven Lokeren, Waasmunster met fietsbrug overde Durmen onder de E17 cfr Brandweer (treinbrug) Heirbrugstraat
- Tussen Huivelde en Dendermonde ontbreekt nog? Samenwerking met Grembergen?
- Provinciaal netwerk
- Leemten vastleggen
- Bv Tussen Meerskant en Kamershoek
- Wenselijke verbindingen
- Welke raakvlakken hebben we hier met onze buurgemeenten?
- Welke trage wegen kunnen we hiervoor functioneel aanwenden?
-
-


- Eigen ideeën omtrent haalbare vervoersalternatieven?
-
- Wie kan gecombineerd? (Personen met beperking, rurale gebieden, werknemers, leerlingen buitengewoon onderwijs, patiëntenvervoer, ouderen…)
- Waarom wel/niet?
- Buitengewoon onderwijs Zonnewijzer wordt door Lijn uitbesteed aan pachters?
-
- Welke criteria voorzien? (bv. met betrekking tot extra omrijtijd/afstand, kostprijs, mate van comfort…)
- Omrijtijden beperken
- Welke huidige voertuigen of diensten kunnen gebruikt worden? (bv. lege voertuigen van instellingen die overdag stil staan, bedrijfsbusjes…)
-
- Hoe dient de prijszetting van het OV (kernnet en aanvullend net) zich te verhouden ten opzichte van de prijszetting van het vervoer op maat?
-
- Aanvaardbare aanvraagperiode voor het reserveren van vervoer op maat?
- Worden belbussen afgeschaft?
- Alhoewel er één belbus is richting met St. Blasius Dendermonde.
- Is deze blijkbaar onvoldoende gekend, niettegenstaande affichering aan het station.
- Is hier ook geen opdracht voor kliniek weggelegd?
- Oproepsysteem is niet gebruiksvriendelijk.
- Dag vooraf
- Chauffeurs mogen niets beslissen, in verband met
- Klanten meenemen
- Tussenstops
- Ook niet voor de terugrit
- Twee uur vooraf
-
- Niet enkel zinvol voor bezoekers
- Ook voor raadplegingen
- Halte dichter bij ingang goed voor minder mobiele mensen
- Geen belbus naar kliniek in Lokeren
-
- Halte-halte of deur-deur? Halte-deur / deur-halte? Differentatie naar doelgroep? Differentatie naar vervoersaltenatief?

Verslag 7 jaren geleden 0 Reacties beweging.net Zele

Vervoersregios

Melden

Is het beslist dat er 19 vervoersregio's komen? Zo ja, op basis van welke criteria is dit aantal vastgelegd?

Vraag 7 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

Handleiding: het gebruik van de Klankbordgroepen

Melden

Als bijlage vind je hier de handleiding om aan de slag te gaan met de klankbordgroep. Je leert er hoe je een account kan aanmaken, hoe je berichten, ideeën,... post. Er wordt ook uitgelegd wat het verschil is tussen de types klankbordgroepen. Voor het thema "Mobiliteit op maat" hebben we een gemengde klankbordgroep gekozen. Je kan er zaken posten die publiek worden getoond of kiezen om ze enkel binnen de gesloten groep zichtbaar te maken. Mocht je vragen hebben, suggesties om te verbeteren, neem gerust met ons contact op via het contactformulier.

Verslag 7 jaren geleden 1 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant