Vervoersregios

Melden

Is het beslist dat er 19 vervoersregio's komen? Zo ja, op basis van welke criteria is dit aantal vastgelegd?

Vraag 6 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

48 uur regeling

Melden

Bij aanvragen voor ritten, rekenen we 48 uur om de rit geregeld te krijgen. Hoe kunnen we deze termijn verkorten?

Vraag 7 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

Aangepast vervoer

Melden

Graag ontvangen we uw visie op aangepast vervoer. Wie zien jullie allemaal als mogelijke doelgroep om in te passen in het aangepast vervoer. Wie zouden we allemaal moeten betrekken om dit vorm te geven?

Vraag 7 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant

Wat willen we bereiken met de klankbordgroep?

Melden

Met de klankbordgroep zoeken we naar zoveel mogelijk input van personen die graag hun zegje willen doen over het nieuwe plan om in Vlaanderen het vervoer te organiseren. We zullen daarbij zoveel mogelijk informatie delen, tips geven,...
Ook is het de bedoeling om de indeling van de categorieën verder te verfijnen. Zijn de huidige indelingen voldoende duidelijk en ook nuttig of willen jullie andere indelingen toevoegen. Belangrijk is om deze juist vast te leggen omdat dit het inhoudelijk filteren van berichten vereenvoudigt.

Vraag 7 jaren geleden 0 Reacties Beheerder MAV Vlaams-Brabant